Besloten vennootschap oprichten

Waarom een besloten vennootschap oprichten? Een besloten vennootschap is een aparte rechtspersoon met een afgescheiden vermogen. Derden gaan contracten aan met de besloten vennootschap en niet met u in privé. Een schuldeiser kan zich in beginsel dan ook alleen op het...

B.V. Oprichten

Wat is een (flex)B.V.? De regels zijn per 1 oktober 2012 gewijzigd. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is een rechtspersoon met een in een of meer overdraagbare aandelen verdeeld kapitaal. De aandelen zijn op naam gesteld. Er kan worden volstaan...

Aandelenoverdracht

Overname van een onderneming door middel van een aandelenoverdracht vereist een notariële akte. Diverse controles zijn daarbij van belang. is de verkoper bevoegd tot verkoop en levering zijn de aandelen volgestort welke afspraken zijn gemaakt met derden wat is de...

Statutenwijziging

Bij de oprichting van een besloten vennootschap, vereniging of stichting, zijn de statuten vastgelegd in de akte van oprichting. De statuten bevatten in ieder geval de naam, zetel en doel van de rechtspersoon. Een statutenwijziging dient bij notariële akte te...

Vereniging

Wat is een vereniging? Een vereniging is een samenwerkingsvorm tusen twee of meer personen (leden) die gezamenlijk een bepaald doel nastreven. Een vereniging mag naast het verenigingsdoel ook het maken van winst tot doel hebben. Deze winst mag de vereniging echter...