B.V. Oprichten

Wat is een (flex)B.V.? De regels zijn per 1 oktober 2012 gewijzigd. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is een rechtspersoon met een in een of meer overdraagbare aandelen verdeeld kapitaal. De aandelen zijn op naam gesteld. Er kan worden volstaan...

Aandelenoverdracht

Overname van een onderneming door middel van een aandelenoverdracht vereist een notariële akte. Diverse controles zijn daarbij van belang. is de verkoper bevoegd tot verkoop en levering zijn de aandelen volgestort welke afspraken zijn gemaakt met derden wat is de...

Statutenwijziging

Bij de oprichting van een besloten vennootschap, vereniging of stichting, zijn de statuten vastgelegd in de akte van oprichting. De statuten bevatten in ieder geval de naam, zetel en doel van de rechtspersoon. Een statutenwijziging dient bij notariële akte te...

Vereniging

Wat is een vereniging? Een vereniging is een samenwerkingsvorm tusen twee of meer personen (leden) die gezamenlijk een bepaald doel nastreven. Een vereniging mag naast het verenigingsdoel ook het maken van winst tot doel hebben. Deze winst mag de vereniging echter...

Stichting

Wat is een stichting? Een stichting is een rechtsvorm zonder leden waarin met behulp van een bepaald vermogen een bepaald doel wordt nagestreefd. Een stichting mag naast het stichtingsdoel ook het maken van winst tot doel hebben. Deze winst en/of het vermogen van de...