Huis kopen of verkopen

Gefeliciteerd, u heeft uw (droom)huis gekocht respectievelijk verkocht. De afspraken die zijn gemaakt met betrekking tot de koop/verkoop moeten worden vastgelegd in een schriftelijke koopovereenkomst.

Wie maakt de koopovereenkomst?

Vaak wordt een koopovereenkomst opgemaakt door de makelaar of een andere adviseur die bij de koop betrokken is. Een koopovereenkomst kan echter ook door een notaris worden opgemaakt. Het voordeel hierbij is dat een notaris beschikt over de benodigde juridische kennis en tevens onafhankelijk en onpartijdig is. Het is natuurlijk ook mogelijk om uw koopovereenkomst opgemaakt door de makelaar van uw verkoper door een notaris te laten controleren.

Kunt u zich nog bedenken?

Nadat verkoper en koper de koopovereenkomst hebben getekend en koper een exemplaar heeft ontvangen, heeft koper nog 3 dagen (minimaal 2 werkdagen) bedenktijd. In deze periode mag de koper, zonder opgaaf van reden, nog afzien van de koop. Na deze periode bent u verplicht het huis te kopen, behoudens eventuele ontbindende voorwaarden.

Wanneer wordt u eigenaar?

De overdracht van de eigendom gebeurt door een notariële akte van levering van welke akte een afschrift wordt ingeschreven in de openbare registers van het kadaster. De notaris verricht onder andere onderzoek naar: de achtergrond van koper en verkoper (faillissement, curatele, echtscheiding), de gegevens van de woning, op de woning rustende hypotheken en beslagen, andere juridische belemmeringen en verzorgt de financiële kant van de overdracht. De notaris zorgt ervoor dat de bank en de verkoper hun geld krijgen. De woning wordt pas eigendom van de koper als zeker is dat de koopsom is betaald en er niets meer mis kan gaan (gelijk oversteken).

Voor wie zijn de kosten?

Het is meestal gebruikelijk dat de koper de notaris kiest. De kosten van de akte zijn dan ook meestal voor de koper waaronder begrepen de verschuldigde overdrachtsbelasting 2% (indien het een woning betreft). Kosten die te maken hebben met de verkoop (zoals doorhaling hypotheek, aflossen krediet, oplossen van problemen (zoals een echtscheiding of overlijden) zijn voor rekening van de verkoper. Voor de verkoper kan het prettig zijn dat hij de notaris kiest.

Wilt u meer informatie?

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen of een vrijblijvende afspraak maken.

Wij vertellen je graag meer!

Afspraak, telefonische offerte of meer informatie?