Stichting

Wat is een stichting?

Een stichting is een rechtsvorm zonder leden waarin met behulp van een bepaald vermogen een bepaald doel wordt nagestreefd. Een stichting mag naast het stichtingsdoel ook het maken van winst tot doel hebben. Deze winst en/of het vermogen van de stichting mag de stichting allleen aanwenden voor het doel van de stichting.

Waarom een stichting?

Wilt u een bepaald doel, sociaal of ideëel, realiseren, zoals natuurbehoud, hulp aan andere mensen of de verspreiding van cultuur? En heeft u hiervoor een vermogen beschikbaar? Dan kunt u kiezen voor de stichting als rechtsvorm. De stichting wordt voornamelijk gebruikt voor charitatieve doeleinden, of voor het maatschappelijk welzijn.

Hoe wordt een stichting opgericht?

Een stichting moet worden opgericht bij notariële akte waarin ook de statuten worden vastgelegd. De statuten van de stichting bevatten minimaal: de naam, de vestigingsplaats, het doel, de wijze van benoeming en ontslag van bestuurders en de bestemming van het batig saldo in geval van ontbinding of de wijze waarop de bestemming zal worden vastgesteld. De stichting en haar bestuurders moet worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met een afschrift van de statuten ter inzage (bestuurdersaansprakelijkheid).

Schenkbelasting of erfbelasting?

Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) behoeft geen schenk- en erfbelasting te betalen over schenkingen en erfenissen die zij ontvangt in het kader van het algemeen belang. De betreffende stichting moet echter wel voldoen aan de daarvoor door de belastingdienst gestelde eisen. De statuten moeten hiervoor bepaalde bepalingen bevatten.

Wilt u meer informatie?

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen of een vrijblijvende afspraak maken.

Wij vertellen je graag meer!

Afspraak, telefonische offerte of meer informatie?
0599 23 77 10