Overlijden

Wat moet er geregeld worden bij een overlijden?

Als er iemand overlijdt, komt er veel op de nabestaanden af. Direct na een overlijden moet er al veel geregeld worden. Verschillende instanties moeten van het overlijden in kennis worden gesteld en de uitvaart moet worden geregeld. Daarbij is het van belang om te weten of er een uitvaart- of levensverzekering is en of er een testament gemaakt is.

Wat is een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht is een door de notaris opgemaakte akte waarin staat vermeld wie de erfgenamen zijn van de overledene. De verklaring van erfrecht geeft tevens aan of de erfgenamen de nalatenschap hebben geaccepteerd en wie er bevoegd is om over het vermogen van een overledene te beschikken. Om zeker te zijn wie de erfgenamen zijn, moet er onderzoek worden verricht en informatie worden ingewonnen bij verschillende instanties. De notaris moet bij één van die instanties, het Centraal Testamenten Register, navragen of de overledene een testament heeft gemaakt. Indien de overledene geen testament heeft gemaakt, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Zo kan de notaris, na de benodigde gegevens te hebben ingewonnen, een verklaring van erfrecht afgeven.

Waarom heeft u een verklaring van erfrecht nodig?

Een verklaring van erfrecht laat aan derden (bijv. een bank) zien wie de erfgenamen zijn van een overledene. Een verklaring van erfrecht geeft tevens aan wie er bevoegd is om bijvoorbeeld de bankrekeningen van de overledene te gebruiken. Zodra een bank op de hoogte is van het overlijden van iemand, worden doorgaans de bank- en/of girorekeningen van de overledene geblokkeerd. De bank weet immers niet wie de erfgenamen zijn en weet dus niet aan wie ze de saldi op bankrekeningen beschikbaar mogen stellen. Met een verklaring van erfrecht kunnen de erfgenamen aantonen dat zij degenen zijn die over het vermogen van een overledene mogen beschikken.

Hoe kunt u een verklaring van erfrecht verkrijgen?

Om een verklaring van erfrecht te verkrijgen kunt u een afspraak maken met één van onze medewerkers. Tijdens de afspraak zal de notaris of kandidaat-notaris met u doornemen welke gegevens er nodig zijn voor het opstellen van de verklaring van erfrecht. Tevens zal tijdens de bespreking uitleg gegeven kunnen worden over onder meer de volgende zaken:

  • wie krachtens een testament of krachtens de wet de erfgenamen zijn van de overledene;
  • hoe de erfgenamen de nalatenschap van de overledene kunnen aanvaarden of juist niet aanvaarden (bijv. als de overledene schulden heeft achtergelaten);
  • welke gegevens er nodig zijn;
  • de eventueel verschuldigde erfbelasting.

In het kort kan de notaris of kandidaat-notaris u voorlichten en adviseren over de nalatenschap en wat er bij een afwikkeling van een nalatenschap komt kijken. De notaris mag niet aan iedereen deze informatie verstrekken, dit is in principe alleen voorbehouden aan de erfgenamen van een overledene.

Wilt u meer informatie?

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen of een vrijblijvende afspraak maken.

Wij vertellen je graag meer!

Afspraak, telefonische offerte of meer informatie?
0599 23 77 10