Uit elkaar gaan

U gaat uit elkaar, wat moet er geregeld worden?

Bij een scheiding komt veel kijken. Ook bij een scheiding van mensen die ongehuwd samenwonen en hun geregistreerd partnerschap willen beëindigen. Bezittingen moeten worden verdeeld en er moeten afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld alimentatie en pensioen. Als er kinderen zijn, moet er ook een ouderschapsplan worden gemaakt.

Samenwoning met een samenlevingscontract

Ongehuwde samenwoners hebben vaak een samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap dat beëindigd moet worden als ze uit elkaar gaan. In een samenlevingscontract is ook opgenomen hoe het contract beëindigd kan worden en zijn vaak ook afspraken gemaakt over de verdeling van uw gemeenschappelijke eigendommen.

Geregistreerd partnerschap

Als beide partners hun geregistreerd partnerschap willen ontbinden en er zijn geen kinderen jonger dan 18 jaar, hoeft er geen rechter aan te pas te komen. Samen met een notaris kan er een overeenkomst opgesteld worden inzake de beëindiging van het geregistreerd partnerschap. De notaris kan ook zorgdragen voor de ontbinding van het geregistreerd partnerschap middels het toezenden van een beëindigingsovereenkomst naar de burgerlijke stand, daarmee eindigt het geregistreerd partnerschap.

Huwelijk

Een echtscheiding kan alleen worden uitgesproken door een rechter. In de fase voor de echtscheiding kan er ook samen met een notaris een echtscheidingsconvenant worden opgesteld. Indien u samen in overleg kunt vastleggen hoe u uw gezamenlijk vermogen wilt verdelen, kan dit voor de echtscheiding worden vastgelegd. Daarna kan er een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank worden ingediend en zal de echtscheiding worden uitgesproken. Daarna kunnen de gemeenschappelijke bezittingen volgens de gemaakte afspraken worden verdeeld.

Kinderen

Indien u kinderen heeft die jonger zijn dan 18 jaar is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Een ouderschapsplan dient altijd voorgelegd te worden aan een rechter. Een geregistreerd partnerschap kan in dit geval alleen door de rechter worden ontbonden, na goedkeuring van het ouderschapsplan.

Hulp bij uit elkaar gaan

In alle hiervoor genoemde gevallen kunnen wij u als notariskantoor bijstaan en u helpen uw afspraken goed en helder vast te leggen.

Wilt u meer informatie?

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen of een vrijblijvende afspraak maken.

Wij vertellen je graag meer!

Afspraak, telefonische offerte of meer informatie?