Schenken

Wanneer is er schenkbelasting verschuldigd?

Schenkbelasting is verschuldigd indien het bedrag van de schenking hoger is dan uw vrijstelling. De vrijstellingen voor de schenkbelasting veranderen ieder jaar en worden voor ieder kalenderjaar opnieuw vastgesteld. De vrijstelling voor een schenking van ouders aan kinderen is voor 2023 bijvoorbeeld € 6.035,00.

Wat is een verhoogde vrijstelling?

De jaarlijkse vrijstelling voor een schenking van ouders aan kinderen kan eenmalig verhoogd worden tot een bedrag van € 28.947,00, mits het kind of zijn of haar partner tussen de 18 en 40 jaar oud is.

Voormelde vrijstelling is ook van toepassing indien u de schenking gebruikt of gaat gebruiken voor de eigen woning. De hoogte van deze vrijstelling is per 2023 sterkt verlaagd. Indien het geschonken bedrag gebruikt wordt voor de betaling van een dure studie of opleiding (minstens € 20.000,00 per jaar), dan is de vrijstelling € 60.298,00.

Wat is een schenking op papier?

Middels een schenking op papier wordt er een bedrag schuldig erkent aan degene aan wie wordt geschonken. Degene die deze schenking doet kan derhalve blijven beschikken over de gelden tot het moment van zijn of haar overlijden. Om er zeker van te zijn dat de papieren schenking na overlijden de beoogde uitwerking heeft moet de schenking worden vastgelegd in een notariële akte. Voorts dient de schenker over het schuldig erkende bedrag jaarlijks 6% rente (wettelijks vastgesteld) te vergoeden.

Valt een schenking in een gemeenschap van goederen?

Indien er een bedrag aan iemand wordt geschonken die bijvoorbeeld in gemeenschap van goederen is gehuwd dan valt deze schenking in de gemeenschap van goederen. Dit heeft tot gevolg dat indien er een echtscheiding zou plaatsvinden de schenking door beide echtgenoten moet worden gedeeld. Als schenker kunt u echter bij de schenking bepalen dat de schenking alleen voor uw eigen kind is en niet voor aangetrouwden. Deze bepaling heet een uitsluitingsclausule en kan worden opgenomen in de akte van schenking.

Wilt u meer informatie?

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen of een vrijblijvende afspraak maken.

Wij vertellen je graag meer!

Afspraak, telefonische offerte of meer informatie?
0599 23 77 10