Vereniging

Wat is een vereniging?

Een vereniging is een samenwerkingsvorm tusen twee of meer personen (leden) die gezamenlijk een bepaald doel nastreven. Een vereniging mag naast het verenigingsdoel ook het maken van winst tot doel hebben. Deze winst mag de vereniging echter niet uitkeren aan haar leden, maar moet ten goede komen aan het doel van de vereniging.

Wat is een informele vereniging?

Een informele vereniging is een vereniging welke niet via de notaris is opgericht. Er is sprake van een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. U bent als bestuurder met uw privé-vermogen aansprakelijk voor de verplichtingen van de vereniging. U kunt uw aansprakelijkheid wel beperken door de vereniging in te schrijven in het Handelsregister. De vereniging kan niets erven en geen registergoederen (zoals een pand) verkrijgen.

Wat is een formele vereniging?

Een formele vereniging is een vereniging welke via de notaris bij notariële akte is opgericht. Er is sprake van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. U bent als bestuurder in principe niet met uw privé-vermogen aansprakelijk voor de verplichtingen van de vereniging. Voorts is het mogelijk voor de vereniging om te erven en registergoeden te verkrijgen.

Wat staat er in de notariële akte?

In de notariële akte worden de statuten van de vereniging opgenomen. Hierin worden onder meer de naam en het doel van de vereniging opgenomen. Verder staan in de statuten de regels en voorschriften van de vereniging.

Wilt u meer informatie?

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen of een vrijblijvende afspraak maken.

Wij vertellen je graag meer!

Afspraak, telefonische offerte of meer informatie?
0599 23 77 10