Akte van Levering

Hoe wordt u eigenaar?

Als u de koopovereenkomst heeft getekend, de bedenktijd is voorbij en de ontbindende voorwaarden zijn verstreken, dan dient de woning nog officieel te worden overgedragen. De overdracht van de eigendom gebeurt door een notariële akte van levering welke wordt getekend door de verkoper, de koper en de notaris. Een afschrift van de akte wordt vervolgens ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster.

Wat doet de notaris?

Voordat de akte kan worden getekend verricht de notaris diverse onderzoeken. Hij onderzoekt de achtergrond van koper en verkoper (eventueel faillissement, curatele, echtscheiding), de gegevens van de woning, op de woning rustende hypotheken en beslagen, en andere juridische belemmeringen.

Ook verzorgt de notaris de financiële kant van de overdracht. De notaris zorgt ervoor dat de bank en de verkoper hun geld krijgen. De woning wordt pas eigendom van de koper als zeker is dat de koopsom is betaald en er niets meer mis kan gaan (gelijk oversteken).

Voor wie zijn de kosten?

Het is meestal gebruikelijk dat de koper de notaris kiest. De kosten van de akte zijn dan ook meestal voor de koper waaronder begrepen de verschuldigde overdrachtsbelasting 2% (indien het een woning betreft).

Een groot deel van de kosten betaalt u via de notaris, maar niet aan de notaris (zoals kadasterkosten, zakelijke lasten en belastingen, de kosten van de makelaar). Notariskosten betaalt u voor de werkzaamheden van de notaris.

Kosten die te maken hebben met de verkoop van de woning (zoals doorhaling hypotheek, aflossen krediet, oplossen van problemen (zoals een echtscheiding of overlijden) zijn voor rekening van de verkoper. Voor de verkoper kan het derhalve prettig zijn dat hij de notaris kiest.

Wilt u meer informatie?

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen of een vrijblijvende afspraak maken.

Wij vertellen je graag meer!

Afspraak, telefonische offerte of meer informatie?