Wijzigen bedrijf

Wijzigen bedrijf

 

De belangrijkste uitgangspunten van een bedrijf staan vermeld in de statuten. Door wijzigingen aan te brengen binnen het bedrijf, of bij sterke groei van de onderneming kan het noodzakelijk zijn de statuten aan te passen.

Sommige wijzigingen behoeven alleen bij de kamer van koophandel te worden doorgegeven zonder aanpassing van de statuten. Bijvoorbeeld het wijzigen van adresgegevens, toevoeging van een handelsnaam, wijziging van (bevoegdheden van) bestuurders.

Uitgifte van aandelen bij of na de oprichting van de vennootschap

Wanneer een vennootschap wordt opgericht, zullen er aandelen moeten worden uitgegeven. Ze kunnen uitgegeven worden aan de oprichter[s] van de vennootschap of aan anderen die geld [of goederen] in de vennootschap brengen. De uitgifte van aandelen bij de oprichting wordt geregeld in de notariële oprichtingsakte van de vennootschap.

Voor de uitgifte van nieuwe aandelen na de oprichting van de vennootschap, is een afzonderlijke notariële akte vereist. De vennootschap die de aandelen uitgeeft en de personen aan wie de aandelen worden uitgegeven, zijn allen partij in de akte en dienen de notariële akte te ondertekenen.

Aan- en verkoop van aandelen (levering)

Voor de levering van een aandeel is een notariële akte vereist. Dit geldt ook voor de vestiging van beperkte rechten op een aandeel, zoals vruchtgebruik of pandrecht. Daarnaast dient de vennootschap de levering van de aandelen te erkennen of de levering dient aan haar te worden betekend. Pas dan kan de nieuwe aandeelhouder of rechthebbende de rechten uitoefenen die aan het aandeel verbonden zijn. Voorbeelden daarvan zijn het stemrecht, vergaderrecht en dividendrecht.

fusie/splitsing

Een fusie is de samenvoeging van twee of meer ondernemingen en/of rechtspersonen. Een splitsing is het tegenovergestelde hiervan. Er zijn verschillende vormen van fusie en splitsing.

  • Bedrijfsfusie
  • Aandelenfusie
  • Juridische fusie
  • Splitsing

Aan de procedures voor de diverse soorten fusies en splitsingen zijn vele en complexe wettelijke eisen verbonden. Wij geven u graag advies, begeleiden het fusie- of splitsingsproces en treden in overleg met de accountant ten aanzien van het opstellen van de benodigde documenten.

Wilt u meer informatie?

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen of een vrijblijvende afspraak maken.

Wij vertellen je graag meer!

Afspraak, telefonische offerte of meer informatie?