Levenstestament / Bewind

Levenstestament

Wie regelt de zaken voor iemand die dit niet meer zelf kan doen?

Indien iemand niet meer goed in staat is zijn eigen belangen te behartigen wijst de wet niet automatisch iemand aan die voor uw belangen moet opkomen. In de wet zijn wel regelingen opgenomen om dit te bewerkstellingen. Het vermogen van iemand kan bijvoorbeeld onder bewind worden gesteld. Deze maatregel kan een kantonrechter instellen indien aantoonbaar is dat de betreffende persoon zijn belangen niet langer zelf kan behartigen. Ook is het mogelijk dat iemand voordat hij niet meer in staat is zijn eigen belangen te behartigen reeds een volmacht aan iemand anders heeft verstrekt.

Wat houdt onderbewindstelling in?

Onderbewindstelling houdt in dat iemand anders dan de cliënt zelf de financiële belangen van deze persoon gaat behartigen. Het is een zogenaamde beschermingsmaatregel en is derhalve bedoeld ter bescherming van de cliënt. Het vermogen van de cliënt wordt onder bewind gesteld, niet de persoon zelf. Alle financiële zaken worden vanaf het moment van onderbewindstelling door te bewindvoerder beheerd. Een bewindvoerder dient jaarlijks verantwoording af te leggen bij de kantonrechter over het gevoerde beheer van het vermogen. Voorts is een bewindvoerder voor uitgaven boven een bepaald bedrag machtiging nodig van de kantonrechter. Indien u als bewindvoerder wordt aangewezen over het vermogen van uw echtgeno(o)t(e) dient u ook jaarlijks verantwoording af te leggen aan de kantonrechter en voor bepaalde handelingen dient u de kantonrechter tevens om machtiging te verzoeken.

Wat houdt een levenstestament in?

Op grond van een levenstestament kunt u iemand machtigen om u te kunnen vertegenwoordigen. Indien een echtpaar elkaar volmacht geeft middels een levenstestament kunt u namens elkaar handelen inzake alle voorkomende gevallen. Voor het geval één van de echtgenoten niet langer in staat is zijn of haar eigen belangen te behartigen kan de andere echtgenoot dit op grond van de notariële volmacht overnemen. Voor het geval u beiden niet in staat zou zijn uw eigen belangen te behartigen, kunt u ook uw kinderen als gevolmachtigden aanwijzen. Op deze wijze is er derhalve geen noodzaak om een onderbewindstelling aan te vragen en heeft u geen machtiging nodig van de kantonrechter.

Medische bepalingen

Het is ook mogelijk om in een levenstestament een medische volmacht te verlenen. Ook zou u in uw levenstestament een behandelverbod en/of een euthanasieverklaring kunnen opnemen.

Wilt u meer informatie?

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen of een vrijblijvende afspraak maken.

Wij vertellen je graag meer!

Afspraak, telefonische offerte of meer informatie?