Kinderen

U heeft kinderen, moet er dan iets extra’s geregeld worden?

Op grond van het wettelijke erfrecht worden als eerste als erfgenamen opgeroepen echtgenoten en kinderen. Indien u ongehuwd samenwoont betekent dit dat u bij uw overlijden op grond van het wettelijk erfrecht als erfgenamen alleen uw kinderen achterlaat. Uw partner is op grond van de wet geen erfgenaam van u. Indien u in dit geval uw partner verzorgd wilt achterlaten is het opmaken van testamenten noodzakelijk.

Het hebben van kinderen heeft altijd effect op hoe uw nalatenschap vererft en het is daarom altijd raadzaam om te informeren wat voor effecten het heeft voor uw eigen situatie. Hierbij kunt u ook denken aan de volgende voorbeelden:

Erkenning

Indien u ongehuwd samenwoont en vader wordt, bent u juridisch niet automatisch ouder van het kind. Om het juridische ouderschap te verkrijgen moet u het kind erkennen. Een erkenning kan plaatsvinden voor of na de geboorte van het kind bij de burgerlijke stand van de gemeente of bij notariële akte. Als vader moet u dan samen met uw partner de erkenning vastleggen en een naamskeuze uitbrengen.

Gezag

Door de erkenning van het kind (na de geboorte) of erkenning van de ongeboren vrucht (voor de geboorte) is de vader nog geen wettelijke vertegenwoordiger van het kind. Daarvoor moet hij eerst het ouderlijk gezag aanvragen. Met het ouderlijk gezag kan de vader beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van het kind. Het gezag moet worden aangevraagd middels formulieren bij de rechtbank.

Voogdij

Indien één van de ouders van een minderjarig kind is overleden, blijft de langstlevende automatisch belast met het ouderlijk gezag. Indien beide ouders van een minderjarig kind zijn overleden, benoemt de kantonrechter iemand tot voogd. U kunt ook iemand in een testament aanwijzen als voogd. Indien u en uw partner komen te overlijden met achterlating van minderjarige kinderen zal de kantonrechter de door u aangewezen persoon in beginsel als voogd benoemen. Indien u geen voogdijbenoeming heeft vastgelegd, moet de kantonrechter zelf beslissen wie in uw familie het meest geschikt is om uw kinderen op te voeden.

Bewind

De voogdij eindigt van rechtswege indien het kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Het kind kan dan op grond van de wet ook over zijn erfdeel beschikken. Middels het benoemen van een bewindvoerder over het erfdeel kunt u bereiken dat bijvoorbeeld de voogd nog langer bevoegd is om te beslissen wat er met het erfdeel van een kind gebeurt.

Wilt u meer informatie?

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen of een vrijblijvende afspraak maken.

Wij vertellen je graag meer!

Afspraak, telefonische offerte of meer informatie?