Besloten vennootschap oprichten

Waarom een besloten vennootschap oprichten? Een besloten vennootschap is een aparte rechtspersoon met een afgescheiden vermogen. Derden gaan contracten aan met de besloten vennootschap en niet met u in privé. Een schuldeiser kan zich in beginsel dan ook alleen op het...

Overlijden

Wat moet er geregeld worden bij een overlijden? Als er iemand overlijdt, komt er veel op de nabestaanden af. Direct na een overlijden moet er al veel geregeld worden. Verschillende instanties moeten van het overlijden in kennis worden gesteld en de uitvaart moet...

Levenstestament / Bewind

Levenstestament Wie regelt de zaken voor iemand die dit niet meer zelf kan doen? Indien iemand niet meer goed in staat is zijn eigen belangen te behartigen wijst de wet niet automatisch iemand aan die voor uw belangen moet opkomen. In de wet zijn wel regelingen...

Schenken

Wanneer is er schenkbelasting verschuldigd? Schenkbelasting is verschuldigd indien het bedrag van de schenking hoger is dan uw vrijstelling. De vrijstellingen voor de schenkbelasting veranderen ieder jaar en worden voor ieder kalenderjaar opnieuw vastgesteld. De...

Testamenten

Heb ik een testament nodig? Een testament is niet altijd nodig. Als u geen testament heeft, bepaalt de wet voor u wie uw erfgenamen zijn. Indien u bijvoorbeeld gehuwd bent en kinderen heeft, betekent dit dat bij uw overlijden uw echtgeno(o)t(e) en kinderen uw...