Kinderen

U heeft kinderen, moet er dan iets extra’s geregeld worden? Op grond van het wettelijke erfrecht worden als eerste als erfgenamen opgeroepen echtgenoten en kinderen. Indien u ongehuwd samenwoont betekent dit dat u bij uw overlijden op grond van het wettelijk...

Trouwen / Geregistreerd Partnerschap

Wat is een geregistreerd partnerschap? Een geregistreerd partnerschap is een regeling die veel lijkt op een huwelijk en beide wettelijke regelingen zijn grotendeels gelijkwaardig aan elkaar. Het sluiten van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap moet...

Samenwonen

U gaat samenwonen en dan? Is er automatisch wat geregeld? Als u samenwoont zonder een samenlevingscontract, dan is er wettelijk gezien helemaal niets geregeld. De wet geeft wel een regeling voor gehuwden en geregistreerde partners, maar als samenwoners moet u dit zelf...